Verkoopsvoorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling die u via deze webshop zal plaatsen. Lees ze dus aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst. Wij kunnen deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden. U kan de tekst hier afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.

Maxam S.A. doet alles om correcte informatie te geven en de correcte prijzen te vermelden maar kan fouten niet uitsluiten; Maxam S.A. heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al zou zijn bevestigd. In dat geval heeft u het recht te kiezen of u van de aankoop afziet dan wel of u deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als u niet binnen de week laat weten dat u de aankoop bevestigt mag Maxam S.A. ervan uitgaan dat u van de aankoop afziet.

Alle prijzen zijn inclusief BTW. De totale prijs inclusief verzending wordt vermeld bij het overzicht van uw bestelling.

Het is mogelijk dat u toch nog een bevestiging heeft ontvangen van een product dat uitgeput is. Het is ook mogelijk dat de levering door omstandigheden waarvoor Maxam S.A. geen fout treft, vertraging oploopt. Indien Maxam S.A. niet levert binnen de afgesproken leveringstermijn of - wanneer geen leveringsdatum werd afgesproken - binnen de dertig dagen volgend op uw bestelling, heeft u het recht van de aankoop af te zien en terugbetaling te ontvangen tenzij het product naar u onderweg is.

Als de levering toekomt moet u deze onmiddellijk nakijken; zichtbare gebreken zoals beschadigingen moeten immers zo snel mogelijk worden gemeld aan Maxam S.A., zoniet heeft u geen recht meer op welke vergoeding of tussenkomst ook.

Maxam S.A. mag de aangekochte producten leveren via een door Maxam S.A. gekozen kanaal, zoals levering of verzending via de post.

Maxam S.A. kan nooit aansprakelijk gesteld worden, tenzij in geval van opzettelijke of grove fouten van haarzelf of van haar aangestelden of lasthebbers.

Indien een onderdeel van deze voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken, overeenkomst om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.

Elektronische mededelingen en back-ups kunnen geldig als bewijs worden gebruikt.

Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van internationale verdragen die zouden doorverwijzen naar een ander rechtstelsel en van internationale verdragen inzake internationale koopovereenkomsten.

Het invullen van een bestelling betekent aanvaarding van de voorwaarden. U dient het bestelformulier volledig en correct in te vullen. Voor de bestelling wordt geplaatst, krijgt u een overzicht en kan u nog correcties doorvoeren. In de bevestigingsmail die volgt op een voltooide bestelling vindt u een link naar de tekst van deze voorwaarden terug, die kan u dus nogmaals nalezen en ook afdrukken. Na betaling zal u de bestelling bevestigen en zal deze bij Maxam S.A. worden geplaatst. Het contract is gesloten zodra wij een bevestigingsmail hebben verstuurd naar de mailbox die u heeft opgegeven. U kan de bevestiging zelf afdrukken indien u dat wenst.

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien voor:

  1. de levering van producten die volgens uw specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen
  2. voor de levering van producten waarvan u de verzegeling heeft verbroken.

Indien u voor de producten die u aankoopt over het herroepingsrecht beschikt, dan kan u binnen de veertien kalenderdagen na de dag van de levering beslissen het product toch niet aan te kopen en deze op uw kosten terugsturen, waarna Maxam S.A. u binnen dertig dagen zal terugbetalen. De kosten van het terugzenden zijn voor uw rekening. Wij verzoeken u het gebruik van het herroepingsrecht eerst te melden aan Maxam S.A. U moet de producten helemaal volledig, in onbeschadigde staat en in de originele verpakking, met alle meegeleverde documenten, en als dusdanig dus perfect herverkoopbaar, samen met de leverbon retourneren. U vindt de contactgegevens op de contactpagina.

Ik verklaar deze voorwaarden te hebben gelezen en deze te aanvaarden