Aansprakelijkheidsverklaring

Sanodor schenkt veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie op de website. De inhoud van deze website wordt zo regelmatig gecontroleerd geactualiseerd. Niettemin kan het gebeuren dat sommige informatie verouderd of niet correct is, of dat bepaalde informatie ontbreekt.

Sanodor is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze website. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. De teksten en afbeeldingen op deze website mogen niet openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van Sanodor.